Vad är kreditgaranti?

Kreditgarantier är någonting som är vanligt, inte bara i Sverige, utan även i våra grannländer Norge, Danmark och Finland. En kreditgaranti kan jämföras med ett borgensåtagande där antingen staten, kreditinstitut eller banker garanterar att kreditbeloppet betalas tillbaks. Kreditgarantin är exempelvis Riksgäldens vanligaste garantiform och garantin bidrar till att räntan på lånet sjunker då Riksgälden tar över risken för kreditförluster. Låntagare betalar sedan en avgift till Riksgälden för att kompensera för riskåtagandet. Läs mer om kreditgarantier hos ToppFinans.com.